Hellet 3, 5700 Svendborg, Tlf.: 40872016
Værdigrundlag

 

Her er den korte udgave af vores fælles værdigrundlag. Vi arbejder udfra disse grundsten: Trivsel, via anerkendelse, læring og inklusion. Vores tænkning og menneskesyn er kompas for samspil og relation med barnet og børnegruppen. Vi arbejder med nysgerrighed og respekt for barnet, med guidning og vejledning og med at skabe de bedste rammer for fællesskabet. Vi har taget en efteruddannelse i at have fokus på det barnet kan, på dets resurser - og vejlede positivt mod det som evt. kan være en udfordring. Det er naturligt med en varm og anerkendende tone i huset, samtidig med vi er tydelige i de normer vi ønsker børnene skal kende til. Vi arbejder anerkendende og pædagogisk, og lægger særlig vægt på barnets personlige og sociale udvikling.
Sammen har vi udformet disse tre normer i børnehøjde: Vi leger med hinanden, vi hjælper hinanden, vi lytter til hinanden.
 

                                                              

Kort om ANERKENDELSE
At anerkende og acceptere barnet som det er.

At vejlede og sætte rammer uden at nedgøre barnet.

At være nysgerrig overfor barnets tanker og motiver.

At anerkende alle de forskellige følelser, men ikke nødvendigvis dets udtryksform.

At se al det barnet positive kan og understøtte det - særligt i udfordringer.

         Kort om LÆRING 
        
Den tilrettelagte læring
         Den daglige uformelle læring
                    Den læring der finder sted i det daglige MILJØ

Læring er en gensidig proces


          Kort om INKLUSION
       
Skabe deltagelsesbaner for alle i fællesskabet
         Medvirke til alle børn bliver anerkendt
          Arbejde med rummelighed i fællesskabet


 

      
 

 

 

 

 

 


Billede 1
Sidst opdateret 15. juni 2017