Hellet 3, 5700 Svendborg, Tlf.: 40872016
Bestyrelsen

Heidi Buch formand e mail: heidibuch67@gmail.com, Peter Hartz best.medlem, Nadia Ploug best.medlem, Vinnie Højgaard best. medlem.

Vivi Hansen supplant, Tobias Pedersen supplant, Jeanett Hansen supplant, Anne Albeck supplant.